Heb je knopen te ontwarren op persoonlijk of professioneel vlak?

Dan issystemisch werkde krachtigste methode om dit te doen.

Systemische trajecten werken zeer snel en zeer duurzaam voor die lagen waarvoor je hart en je lichaam klaar zijn.

Wat is systemisch werk?

Bij systemisch werk staat het systeem centraal. Met “systeem” wordt het complexe geheel bedoeld waarbinnen wij als individu een plek innemen. Zo nemen wij een plek in meerdere systemen in:

 • Ons lichaam is een systeem
 • Een liefdesrelatie is een systeem
 • De organisatie waar jij werkt is een systeem
 • Je sociale kring is een systeem
 • Er zijn maatschappelijke systemen zoals politieke systemen, zorgsystemen, geldsystemen,…
 • Een cultuur is een systeem (wat we “het collectief” noemen)

Met “systemisch werk” wordt een coachingmethode ingezet waar de complexiteit van de relatie tussen het individu en het systeem er mag zijn. Zowel in de vraag, als in het antwoord.

Het begin omvat alles

In welk systeem onze “knoop” zich ook bevindt, veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem van herkomst, met name in het gezin van herkomst.

Onbewust nemen we bekrachtigende of beperkende patronen mee. Deze patronen komen in ons huidige leven vaak terug, bijvoorbeeld in relaties of op het werk.

Met behulp van (familie)opstellingen worden deze onbewuste patronen zichtbaar gemaakt.

Spelregels voor een wijs leven

Meestal laten deze patronen zien waar er ergens in je systeem niet geleefd werd volgens de systemische wetmatigheden. Dit zijn een soort “spelregels voor een wijs leven”.

Als daar echter een kwetsuur op zit, dan zoekt een systeem naar een eigen evenwicht die op korte termijn vaak wel “werkt”, maar op langere termijn dus zorgt dat jij je nu echt niet goed voelt in bepaalde patronen.

De duurzaamheid van systemisch werk of van een opstelling wordt daarom ook toegeschreven aan de focus op wat in dat onbewuste speelt. Vergelijk het met het eerste duwtje in de rug van een dominosteentje. Na die eerste steen (inzicht), vallen de euro’s vanzelf.

“Dankzij de begeleiding van Katrien kan ik accelereren in mijn bewustzijnsproces. Katrien is niet alleen professioneel kundig, maar ze is ook diep-menselijk aangenaam om volledig veilig in “overgave” te kunnen gaan.”

– Barbara D.S.

“Werken met Katrien is kiezen voor kwaliteit. Ik houd van haar systemische invalshoek en hoe ze meteen, spot on, mijn blinde vlekken kan benoemen. Ik weet dat, wanneer ik bij haar buiten wandel, ik meer heb ontvangen dan ik voor mogelijk hield.”

– Gwen F.

“Ik doe al volop aan zelfontwikkeling en bewustwording maar toch weet zij diepere lagen bloot te leggen waardoor ik als persoon, als vrouw, als (plus)mama nog beter mijn plaats kan innemen, met nog meer (zelf)vertrouwen. Katrien voelt heel goed aan waar jouw noden en behoeften liggen, jouw werkpunten/valkuilen.”

– Cindy B.

“Na jaren zoeken naar antwoorden (en naar mezelf) kwam ik bij Katrien terecht. En het was meteen raak. Waar andere vormen van coaching en therapie vooral inzoomen op oplossingen, en je manieren aanreiken om anders tegen je issues aan te kijken, daar duikt Katrien de diepte in.”

– Evy V.

Terug in het systeem vanuitjouw authentieke plek

Als innovator houd ik van onderzoeken. Van graven en vragen. Van bevragen, van mens tot mens in verbinding treden. Zo worden verborgen verbindingen binnen het systeem blootgelegd en ruimte gecreëerd door vertraging, waardoor ‘andere’ bewegingen mogelijk worden. Niet alleen op persoonlijk niveau, zo ook op voorouderlijk en collectief niveau.

De juiste plek in het systeem is van essentieel belang. Het blijkt telkens weer het startpunt vanwaaruit alle andere systemische wetmatigheden te ontdekken zijn die kunnen resoneren met kwetsuren in een van de volgende domeinen. Een traject kan je dus vergelijken met een cluedo-spel. Eens het ene sleuteltje gevonden is, vinden we clues voor de volgende:

 • PLAATS (plek) – POSITIE – ROL
 • BINDING – HECHTING – LOYALITEIT
 • BINDING – ORDENING – BALANS

Beperkende en kwetsende patronen in één van deze domeinen vervagen als we de juiste plek vinden en innemen. Het stelt ons in staat om de eigen plek in het leven in te nemen, in volle verbinding met onszelf, met anderen en met het leven zelf.

“Één vraag brengt golven van inzicht en transformatie teweeg.”

Katrien Debevere

Het is tijd om jouw authentieke plek in te nemen in relatie tot het systeem.

Na het voltooien van een voor jou gepast systemisch coaching traject, ervaar je:

 • Een doorleefd begrip van wat onbewust speelt/speelde.
 • Een diepe zucht daar waar de spanning je de adem ontnam.
 • Een stille aanvaarding van wat is geweest nu het anders mag zijn.
 • Een onverwacht ander perspectief.
 • Een duurzame en lang nawerkende impact.
 • Naweeën van impact in jouw omgeving.
 • Een onwrikbaar vertrouwen in je eigen moed.
 • Een veel sterkere basis om op voort te bouwen.
 • Na vijf sessies ervaar je dat je werkelijk op een andere plek staat met nieuwe vragen maar met veel meer vertrouwen.

Wat kan jeverwachtenin systemische trajecten?

Vanuit een diepgaande oprechtheid bied ik ruimte voor eerlijke, soms pijnlijke gesprekken en ontdekkingen. Onder het motto “Keep it real” ben ik steeds zoekend om voelen, denken, doen en expressie op elkaar af te stemmen, binnen een veilige omgeving. Dit doen we volgens de triades in systemisch werk. Deze fases kunnen elkaar zeer snel opvolgen, of meerdere sessies tijd en ruimte vragen.

Transformeren
Inzicht & Begrip
Transmuteren
Helende Beweging
Transcenderen
Hergeboorte & Zelfliefde

We beginnen met het verkennen van jouw ervaringen en onderzoeken samen de betekenislagen die zich aan jou hebben geopenbaard. Als ervaringsdeskundige duik ik diep in jouw thema, gebruikmakend van systemische wetmatigheden, psychologie, groepsdynamiek, en een vleugje Oosterse psychologie en traumawerk. We verkennen ook mystieke en spirituele sferen die relevant zijn voor jouw verhaal.

Van daaruit gaan we over naar een helende beweging, waarin datgene wat vastzat in het oorspronkelijke begrip letterlijk in beweging wordt gebracht, in alle mildheid. Dit kan zich uiten in verschillende vormen, zoals een opstelling in de ruimte, maar evengoed in een intuïtief schilderij, een niet-verstuurde brief, een creatie, een mantra of een ritueel. We kiezen wat op dat moment het beste past bij de beweging van jouw systeem om de nieuwe inzichten te integreren in je lichaam.

In het derde luik van jouw traject laten we momenten van transcendentie ontstaan, die zich gedurende de voorgaande fases kunnen manifesteren. Deze momenten brengen een gevoel van “iets nieuws” tot stand. De rust die voortkomt uit het eerdere werk, creëert een soort nulpunt, vergelijkbaar met “niets in het Universum” vóór de Big Bang. Dit brengt je naar een dieper niveau van zelfliefde, waarin je, ongeacht wat je hebt doorstaan, verwonderd kunt zijn over de persoon die je aan het worden bent. Het is een hergeboorte van jezelf, geïntegreerd en voortgestuwd in je kracht.

“Systemisch coachen is werkelijk life changing en Katrien is zonder twijfel bij de beste in haar vak. Dankjewel, Katrien!”
– Senne T.

“Katrien heeft een rijke kennis van systemisch bewustzijnslagen en opstellingswerk.”
– Corina VDB.

Veelgestelde vragen

Ben jij klaar om jouw knopen te ontwarren?
Ontdek mijn 1-op-1 systemische trajecten.