Katrien Debevere Policies

Privacybeleid

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Katrien Debevere hecht belang aan uw privacy.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Katrien Debevere. U dient zich ervan bewust te zijn dat Katrien Debevere niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar deze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

We hebben dit beleid opgesteld zodat u kan begrijpen hoe we persoonlijke informatie collecteren, gebruiken en communiceren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Dit is dus volstrekt anoniem en er zal nooit misbruik gemaakt worden van eventuele gegevens.

Volgende soorten cookies kunnen gebruikt worden:
‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door Katrien Debevere zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals Facebook.

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek op deze website bij te houden. Wij gebruiken deze informatie enkel om data (zoals aantal bezoekers) te analyseren en eventueel voor het matchen van advertenties aan uw interesses. Persoonlijke informatie wordt niet misbruikt. Gegevens zoals uw naam en e-mailadres zijn hier niet aan gekoppeld.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

IP Adres

IP adressen worden gebruikt door uw computer telkens wanneer u geconnecteerd bent met het internet. Uw IP adres is een reeks cijfers dat door computers op het netwerk gebruikt wordt om uw computer te identificeren. IP adressen worden automatisch gecollecteerd als deel van demografische en profilering data, gekend als “traffic data”. Elk IP-adres wordt geanonimiseerd om uw privacy verder te beschermen.

Uitschakelen?

Met behulp van de Help-functie van uw browser kan u meer info vinden over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies.

Hou er wel rekening mee dat, indien u de cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten en het kan zijn dat er bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Katrien Debevere of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatie die wordt ingevuld bij formulieren worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van uw project en/of om contact met u op te nemen. Dit wordt niet aan derden doorgegeven. We verbinden ons ertoe om uw e-mailadres confidentieel te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze subscriptie lijsten niet aan derde partijen, en we geven uw persoonlijke informatie niet door aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven. Onder iedere mailing bevindt zich een link om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U heeft ook op elk moment het recht ons te vragen om uw gegevens uit de database te verwijderen.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Ruim gesproken, gebruiken we uw persoonlijke informatie voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, bieden van klantenservice en het beschikbaar maken van andere items en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.

We verkrijgen nooit informatie die u als persoon kan identificeren als u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te bezorgen. Dergelijke informatie wordt nooit verkocht of anderszins getransfereerd naar ongeaffilieerde derde partijen zonder de toestemming van de gebruiker bij het collecteren van de informatie.

We mogen informatie vrijgeven wanneer dit bij wet verplicht is. In andere woorden, als we, in goede trouw, geloven dat de wet het vergt voor de bescherming van onze legale rechten.

Gebruik van externe linken

De Katrien Debevere website linkt naar heel wat externe websites. Katrien Debevere kan de accuraatheid van de informatie op deze gelinkte websites niet garanderen. Linken naar of van externe websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons, vormen geen goedkeuring door eender welke van medewerkers van de sponsors van deze sites of de producten of informatie die daarin wordt gepresenteerd.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruikspolicies, alle toepasbare wetgevingen en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent om in overeenstemming te zijn met toepasbare lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met eender welke van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

De teksten en onze diensten zijn beschermd door toepasbare copyright en trade mark wetten.

Hoe beschermen we uw informatie en beveiligen we informatie transmissies?

E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden verzoeken wij u ons geen privé-informatie per e-mail te sturen. Dit is echter toegestaan, maar op eigen risico.

Informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcardinformatie en andere gevoelige informatie wordt nooit via e-mail verzonden.

Katrien Debevere kan softwareprogramma’s gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze site, welke informatie het meest en het minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden .

Voor sitebeveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, worden softwareprogramma’s gebruikt om netwerkverkeer te monitoren om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken, te identificeren.

Gebruiksbeleid

Intellectual Property Rights

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Katrien Debevere.

U mag niet:

  • Materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Materiaal van onze website verhuren of verkopen.
  • Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor welk doel dan ook.
  • Herdistribueren van inhoud van onze website, ook naar een andere website.

U mag wel:

  • Linken naar onze website delen op derde websites zoals social media websites of nieuwswebsites met correcte verwijzing.

Accepteerbaar gebruik

U stemt ermee in om onze website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, het gebruik en genot van de website beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van leed of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen van onze website beperken. We behouden ons de volledige rechten voor om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van getuigenissen

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen en getuigenissen in advertenties, dient u rekening te houden met het volgende:

Getuigenissen die op deze site verschijnen, worden daadwerkelijk ontvangen via tekst, audio of video. Het zijn individuele ervaringen die ervaringen uit het echte leven weerspiegelen van degenen die onze producten en/of diensten op een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat het typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor iedereen die onze producten en/of diensten zullen gebruiken.

De getuigenissen die in welke vorm dan ook op deze site worden weergegeven (tekst, audio, video of andere) worden woordelijk weergegeven, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige zijn mogelijk ingekort. Met andere woorden, niet de hele boodschap die de testimonialschrijver ontvangt, wordt weergegeven wanneer deze te lang lijkt of niet de hele verklaring relevant lijkt voor het grote publiek.

Katrien Debevere is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die op onze website worden gepost. De website is geen forum voor getuigenissen, maar biedt wel getuigenissen als middel voor Klanten/Leden om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle getuigenissen nadat ze zijn beoordeeld door het management van Katrien Debevere. De meningen zijn strikt de zienswijze van de bron van de getuigenissen.

Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid

Katrien Debevere geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Al het materiaal op deze site wordt geleverd ‘as is’ zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen of zijn agenten of medewerkers aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken. Zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.

Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Katrien Debevere van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Aangezien Katrien Debevere diensten aanbiedt, is elke verkoop finaal na levering. Toch biedt zij een exclusieve geld terug garantie wanneer gekozen wordt voor een 1-op-1 traject dat bestaat uit 5 sessies. Als blijkt na één sessie dat er geen goede match is, kan je je geld terugvorderen. Dit recht vervalt als je op deze garantie geen aanspraak maakt bij het beëindigen van die eerste sessie.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring en andere beleidsverklaringen zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op ons huidig aanbod.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of van ons aanbod, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaringen.

We behouden ons het recht voor om ons beleid op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen. Het is raadzaam om regelmatig onze policies te raadplegen. U kunt er echter zeker van zijn dat als het (privacy)beleid in de toekomst verandert, we de persoonlijke informatie die u ons onder dit (privacy)beleid hebt verstrekt niet zullen gebruiken op een manier die wezenlijk niet in overeenstemming is met dit (privacy)beleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn toegewijd om onze zaken uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Wettelijke gegevens

Katrien Debevere
hallo@katriendebevere.be
Keiberg(straat) 9
9572 Sint-Martens-Lierde
België
BTW-nummer: BE 0632.879.270